ระบบการซื้อของ BRAND OFF

ระบบการซื้อของ BRAND OFF

สร้างระบบราคารับซื้อของแพงโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการตัดสินใจกับโปรแกรมคำนวณโดยเฉพาะ

Brand off มีประสบการณ์ที่ยาวนานและผลงานที่ผ่านมาการสร้างระบบการรับซื้อสินค้าเฉพาะตัว

เจ้าหน้าที่ประจำการตัดสินใจ จัดราคารับซื้อขายสินค้าที่ถูกต้อง มีการตรวจสอบให้ถูกต้องภายใต้การดูแลของหนังสือคู่มือนี้

ผู้ซื้อในต่างประเทศ

ผู้ซื้อในต่างประเทศ

สินค้าที่ยังไม่ออกสู่ตลาดและ ความต้องการให้สินค้าออกตลอด สำหรับผู้ซื้ออาศัยอยู่ต่างประเทศ

การจัดการสินค้า ไม่ใช่มีแต่สินค้าที่เอากลับมาใช้ใหม่ แต่ยังมีสินค้าใหม่อีกด้วย สินค้าที่ออกสู่ตลาด เรียงจาก สินค้าที่มีจำกัด สินค้าใหม่ สินค้าที่ยังไม่ได้ส่งไปภายในประเทศ ผู้ซื้อที่อยู่ในต่างประเทศสามารถคัดเลือกได้

การออกแบบและคุณภาพของสินค้าได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก

โดยภาษา

  • japan
  • china
  • hongkong
  • taiwan
  • korea
  • thai
  • english